Skog
- Heldag
Konferens

Digitala lösningar för att upptäcka och övervaka skogsskador

Den 28-29 mars 2023 kan du få en överblick över den senaste utvecklingen inom digitala lösningar för tidig upptäckt och övervakning av abiotiska och biotiska skogsskador. Då kommer konferensen ”Digitala lösningar för att upptäcka och övervaka skogsskador” att äga rum vid Linnéuniversitetet i Växjö. Programmet finnas att hitta på konferensen engelska sida.

Friska och vitala skogar ger ekosystemtjänster som är avgörande för våra möjligheter att tackla klimatkrisen. Skogens sårbarhet för skador orsakade av flera faktorer, såsom torka, skogsbränder, insekter och svampar, förväntas dock öka i framtida klimat. Digitalisering kan därmed ge kostnadseffektiva lösningar för att skydda skogen mot olika typer av skador.

Målet med konferensen ”Digitala lösningar för att upptäcka och övervaka skogsskador” är att ge en överblick över den senaste utvecklingen inom digitala lösningar för tidig upptäckt och övervakning av abiotiska och biotiska skogsskador. Ämnen av intresse är bland annat tidig upptäckt och övervakning av skogsskador med hjälp av högupplösta satellit- eller drönarbilder baserade på optisk data eller radardata. Ett viktigt ämne är också metoder för att samla in fältdata ("ground-truthing") samt nya metoder för att bearbeta, modellera och analysera både fält- och fjärranalysdata.

Konferensen syftar till att samla internationella experter, studenter och intressenter för att diskutera de senaste forskningsresultaten, samt aktuell och framtida utveckling inom forskning och i praktiskt skogsbruk. Programmet innehåller samtal med huvudföreläsare, korta muntliga presentationer och posterpresentationer och nätverksmöjligheter. Ett företagsbesök kommer att ge möjlighet till djupare diskussioner om ämnena.

Besök konferensens engelska sida för att hitta mer information och ta del av programmet.

Symbol för hållbart evenemang vid Linnéuniversitetet

Ett hållbart evenemang

Konferensen Digitala lösningar för att upptäcka och övervaka skogsskador är ett hållbarhetssäkrat möte enligt  Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.