Konferensbild som symboliskt visar en man i uniform som stoppar den mänskliga utvecklingen
Konferens

En ifrågasatt demokrati 2023

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Den fria världen står inför sin största utmaning sedan Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning: ifrågasättandet av den liberala demokratin. Kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati (If-dem) vill bemöta denna samhällsutmaning mot en av mänsklighetens största landvinningar: demokratin. Därför bjuder nu kunskapsmiljön in till den tvärvetenskapliga digitala konferensen En ifrågasatt demokrati 2023. Konferensen riktar sig i första hand till forskare och akademiker inom samhällsvetenskap och humaniora samt till myndigheter och organisationer.

Keynote speaker är professor Pippa Norris, Harvard University. Hon är en av de mest inflytelserika forskarna inom samhällsvetenskap med ett särskilt intresse för demokratisk utveckling i världen. Några av hennes många uppdrag är att leda Electoral Integrity-projektet och Global Party Survey. Hon har bland annat erhållit Johan Skytte-priset, statsvetenskapens informella ”Nobelpris”.

Kontakt

Om du har frågor, ta gärna kontakt: ifdem@lnu.se
Du kan även kontakta if-dems ledare Magnus Hagevi: 0470-708022.

Mer information om If-dem: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kunskapsmiljoer/en-ifragasatt-demokrati/

Symbol för hållbart evenemang

Denna konferens är ett hållbarhetssäkrat möte enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjerna är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

Online konferens Lägg till i din kalender