Lärarutbildningskonvent 2023
- Heldag
Konferens

Lärarutbildningskonvent 2023

Lärarutbildningskonventet samlar företrädare för landets lärarutbildningar för diskussioner och samarbete, i syfte att tillvarata de gemensamma intressen som finns mellan olika lärarutbildningar – av erfarenhetsutbyte, frågor rörande studentrekrytering och antagning, utvecklingsinsatser rörande kvaliteten inom utbildningsprogrammen, samt forskning och forskarutbildning inom läraryrkets och lärarutbildningens område.

Avslutad konferens
Symbol för hållbart evenemang vid Linnéuniversitetet

Hållbara evenemang

Lärarutbildningskonvent 2023 är ett hållbarhetssäkrat möte enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

- Heldag Linnéuniversitetet Frida Svensson Lägg till i din kalender