Samhälle och näringsliv i samverkan
Samverkanskonferens

Linnékommuner i samverkan

21 november 2023: en konferens i samverkan mellan Linnékommuner och Linnéuniversitetets samhällsvetenskapliga fakultet!

Oavsett storlek står Sveriges kommuner ständigt inför en mängd utmaningar för fortsatt utveckling. Det handlar exempelvis om kompetensförsörjning och skolutveckling, befolkningsutveckling, kommunal service, näringslivsutveckling, frågor om integration, investeringsbehov, skatteunderlag, digitalisering, infrastruktur, bostadsplanering, trygghet och tillit, förebyggande av kriminalitet, natur, kultur och fritid samt demokratiska utmaningar. Ja, ni känner alla igen dessa exempel. Ni som kommuner har alla olika förutsättningar, resurser och behov av stöd att hantera dem, men många utmaningar matchar väl med kompetens som finns på den samhällsvetenskapliga fakulteten på Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet har stor erfarenhet av att samverka med kommuner och bidrar genom forskning och olika projekt till kommuners verksamhet. Vi vill nu bjuda in samtliga 36 kommuner i Linnéregionen till en gemensam konferens med fokus på samverkan mellan er och oss.

Hur kan vi samverka?

Vi hoppas att vi kan matcha era specifika kommunala behov av vår kompetens att hantera olika utmaningar och att vi kan hitta arbetsformer för hur kommuner i samverkan kan finansiera och genomföra projekt tillsammans med oss. Det kan handla om forskning, utredningar, utvärderingar, analyser eller studentprojekt och praktik. 

Vi tror att denna konferens kan bidra till att vi hittar gemensamma arbetssätt och möjligheter till finansiering som på lång sikt hjälper regionens kommuner att fortsätta utvecklas tillsammans. 

Välkommen!

Med vänlig hälsning, 

Glenn Sjöstrand

Responsive header image

Hållbart evenemang

Denna konferens är ett hållbarhetssäkrat möte enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang, vilka är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

Sal Wicksell, Hus K, Campus Växjö Glenn Sjöstrand Lägg till i din kalender