Böcker
-
Konferens

Litteraturdidaktik i framtiden och framtiden i litteraturen: Litteraturdidaktisk nätverkskonferens 2023

Varmt välkommen till 2023 års Litteraturdidaktisk nätverkskonferens!

Avslutad konferens

Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning (CHILLL) samt Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet (Cähl) bjuder i samarbete med Litteraturdidaktiskt nätverk in till en ämnesdidaktisk konferens. Konferensens breda ingång till litteraturdidaktik välkomnar bidrag från förskola till högskola i svenskämnena, språkämnena och övriga relevanta litteraturdidaktiska sammanhang utifrån två olika huvudsakliga inriktningar: litteraturdidaktiken i framtiden och framtiden i litteraturen.

Om du inte hittar den information som du söker kan du skicka ett mail till LDN2023@lnu.se

Läsandet och skönlitteraturens roll förändras. Fler tar till sig skönlitterärt berättande i ljudboksformat och e-boksformat. Är läsandets praktik under förändring? Hur ser den förändringen ut? Vi eftersöker studier som beskriver läspraktiken ur ett nulägesperspektiv med blick mot framtida praktiker. Vi eftersöker också en diskussion av vilken roll den skönlitterära texten i olika former spelar för aktuella läspraktiker, samt vilken roll den borde spela och varför. Hur gestaltas en relevant litteraturdidaktik i relation till dessa förändringar i olika skolämnen? Spelar det roll om elever läser tryckta texter, lyssnar på böcker eller läser e-böcker? Vilken roll i så fall? Och vilken roll spelar exempelvis fan fiction, sociala medier och lättläst litteratur i denna litteraturdidaktik?

På ett ofta kusligt sätt är framtiden en allt viktigare del av nuet: Hur vill vi ha det i framtiden? Har vi en framtid på jorden? Viktiga nyckelpersoner i dessa resonemang är barn och unga som ska ta över konsekvenserna av dagens vuxnas handlingar. Framtidens frågor spelar en central roll i barn- och ungdomslitteraturen, i form av exempelvis dystopier och andra former av gestaltningar och funderingar kring framtiden. Hot som klimatångest och rädsla för förtryckande regimer samsas med förhoppningar om att den unga generationen ska lyckas skapa en bättre värld. Vi välkomnar studier om hur gestaltningar av framtiden i både barn- och ungdomslitteratur och vuxenlitteratur kan tillämpas i dagens och framtidens litteraturundervisning. Vi efterfrågar även en diskussion kring barn- och ungdomslitteraturens specifika bidrag till litteraturdidaktiken.

Arrangeras av Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning (CHILLL) samt Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom konst och humaniora (Cähl), båda vid Linnéuniversitetet, i samarbete med Litteraturdidaktiskt nätverk. 

- Linnéuniversitetet, campus Växjö Lägg till i din kalender