Konferensen visualiseras genom att bilden föreställer två killar som tittar på sina  mobiltelefoner med två helt olika ansiktsuttryck
-
Konferens

Media and Emotional Mobilization

Emotionell mobilisering är både ett hot mot och en viktig förutsättning för den deliberativa demokratin i Europa. Det kan dock också vara viktigt för att skapa engagemang och förståelse hos olika målgrupper. Passionens och förnuftets dynamik i den europeiska offentliga diskursen är därför oklar och är i stort behov av vetenskaplig precisering för olika målgrupper.
Konferensen syftar till att ur ett brett perspektiv undersöka det ömsesidiga förhållandet mellan känslor och medias produktion, innehåll och publik. Varför är emotionella budskap attraktiva och hur konstruerar de sin betydelse? Vilket syfte fyller de i media? Kan skadliga konsekvenser som desinformation och konspiratoriskt meningsskapande avvärjas och korrigeras? Eller är känslor helt enkelt den avgörande skillnaden mellan det mänskliga och icke-mänskliga tillståndet i framtida kommunikation som determineras av artificiell intelligens och syntetiska medier?

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Öppen föreläsning med mediaexpert Karin Wahl-Jørgensen

Huvudtalare Karin Wahl-Jorgensen
Åsa Westerlund

Vi lever i en tid av informationsoreda där människor söker efter känslostyrd bekräftelse i medierna i stället för fakta. Hur hamnade vi här och hur tar vi ur oss situationen? Professor Karin Wahl-Jørgensen är en av de främsta medievetenskapliga experterna som har studerat sambandet mellan känslor, medier och politik. I huvudföreläsningen ”Mediated emotion in turbulent times: The good news and the bad news” kan du ta del av hennes insikter.

Den öppna föreläsningen erbjuds i form av ett webbinarium torsdagen den 12 oktober kl. 13.15–14.00. OBS! Föreläsningen genomförs på engelska!

Konferensen Media and Emotional Mobilization 

Vi bjuder in samhällsvetenskapliga och humanistiska forskare inom media och journalistik för att utforska frågor som dessa vid vår kommande konferens "Media and Emotional Mobilization" på Linnéuniversitetet, campus Kalmar. Konferensen syftar till ett öppet idéutbyte i ett aktivt nav av medieforskning i Sverige, det framtida ”Linnaeus Media Observatory” (LMO, under bildande). LMO syftar till att förena medieforskning och praktik i ett samarbete mellan medie- och journalistvetenskap, medieproduktion, forskning om medier och demokrati, intermediala studier och journalistutbildning. För att kommunicera vår forskning öppet är vårt mål att publicera konferensens papers i ett lämpligt format.

Mer information om konferensen och dess innehåll kommer att publiceras löpande på den engelska konferenssidan.

Arrangörer

Konferensen arrangeras av institutionen för medier och journalistik (MJ), centrum för intermediala och multimodala studier (IMS) , medieinstutet Fojo och kunskapsmiljön En Ifrågasatt Demokrati (IfDem).

Hållbarhetssymbol

Hållbart evenemang

Konferensen "Media and Emotional Mobilization" är ett hållbarhetssäkrat möte enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjerna är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang.

- Hus Culmen Linnéuniversitetet Kalmar Lägg till i din kalender