- Heldag
KONFERENS

Rektorsprogrammets Rikskonferens 2023

Välkommen till Rektorsprogrammets Rikskonferens vid Linnéuniversitetet den 14-15 juni 2023!

Avslutad konferens

Årets rikskonferens startar onsdagen den 14 juni klockan 10.00, registrering med kaffe och fralla från klockan 09.00. Vi möts i IKEA-salen, Hus N på Linnéuniversitetet i Växjö. Konferensen avslutas torsdagen den 15 juni klockan 15.00.

Konferensen har två teman  

  1. En ifrågasatt demokrati – skolväsendets dubbla uppdrag
  2. Utbildning i förändring – i ett digitalt samhälle

I det första temat, En ifrågasatt demokrati – skolväsendets dubbla uppdrag, träffar vi lektor Johanna Jormfeldt och hennes doktorand Jonna Arenlind som tar med oss i frågor om demokratins utmaningar och möjligheter i förskola och skola.

I det andra temat, Utbildning i förändring – i ett digitalt samhälle, ställs frågan vad förskolans/skolans digitalisering egentligen innebär. Ett högaktuellt ämne inte minst mot bakgrund av den nationella diskussionen om effekter av skolans digitalisering. Här kommer vi också att få en lägesbild från Skolverkets utveckling av den nationella digitaliseringsstrategin.

I konferensens avslutning knyter professor Torbjörn Forkby samman konferensens två teman i en föreläsning om Utbildning som bärare av demokrati.

Förutom de föreläsare som svarar för konferensens teman får vi under dagarna också möta bland andra skolministern eller hennes statssekreterare samt Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson.