Konferensbild som symboliskt visar glada förskolebarn hand i hand i  en skolkorridor rensbild på
Konferens

Specialpedagogik alumnträff 2023

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Bland flera av de alumner som deltog var upplevelsen mycket positiv. Ett axplock av  röster från dagen:
 
"Alumnnätverket är ett jättebra sätt att få till sig ny forskning och även möjlighet att träffa andra speciallärare och dela erfarenheter och kunskaper. Jag har funderat på att jag även vill läsa en specialisering till."

Alumner
Glada alumner är pepp på mingel.

"Det är viktigt med ett bra innehåll med aktuell forskning kring angelägna frågor. Att få samtal a med kolleger om föreläsningarna lyfter erfarenhetsutbytet."

"Det behövs ett intressant innehåll med bra föreläsare för att man ska kunna ta sig tid att komma ifrån, men sedan är ju samtalen med varandra också viktiga. Och då både om vår praktik och den forskning som tagits upp i föreläsningarna."

Under dagen bidrog deltagarna också med värdefull feedback för programmens fortsatta utveckling genom en digital enkät.

Alumner
Återträff med förväntansfulla alumner.

Leif Nilsson, projektledare för alumnträffen samt ansvarig för det specialpedagogiska nätverket sammanfattar dagen: 

–Det är alltid roligt och givande att möta tidigare studenter och få veta vad de gör nu för tiden. Att ta del av de erfarenheter de gör i sin praktik och samtidigt kunna erbjuda dem möjligheter att ta del av och samtala om aktuell forskning ger mycket för oss som undervisar i programmen. Vi fick en del fina idéer inför kommande nätverksträffar. Förhoppningsvis kommer även några praktiker att kunna presentera goda exempel från praktiken framöver.

Till nyheten i sin helhet på Lnu.se.

Linnéuniversitetets alumnnätverk

Ja, jag vill veta mer om vad det innebär att bli alumn. 

Symbol för hållbara evenemang

Hållbart evenemang

Konferensen "Specialpedagogik alumnträff 2023" är ett hållbarhetssäkrat möte enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjerna är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.