Konferensbild som symboliskt visar glada förskolebarn hand i hand i  en skolkorridor rensbild på
Konferens

Specialpedagogik alumnträff 2023

Vi vill välkomna er som har läst till specialpedagog eller speciallärare vid Linnéuniversitet eller Växjö universitet till en alumnträff. Syftet är att skapa möjligheter att nätverka med varandra, samtidigt som ni får ta del av forskning och kan ge värdefull feedback till programmens lärare.

Träffen kommer att innehålla föreläsningar och information om nyheter i utbildningarna och inom det specialpedagogiska området. Möjligheter att träffas inom varje specialisering kommer också att finnas. I år har vi nöjet att presentera följande föreläsningar:

  • Specialpedagogik i en socialt inkluderande verksamhet Birgitta Lundbäck, lektor i pedagogik, Linnéuniversitetet
  • Lärmiljöns betydelse för en inkluderande undervisning - med utgångspunkt i matematik Helena Roos, docent i matematikens didaktik, Malmö universitet
  • Grundläggande läsförmåga i svenska som andraspråk - undervisning och tidiga insatser  Helén Egerhag, doktorand i pedagogik, Linnéuniversitetet

Vi bjuder på mingelfika som serveras från klockan 9.30 i anslutning till salen och fika på eftermiddagen. Lunchen, som ni får bekosta själva, kan ni inta på någon av campus restauranger. Det finns även möjligheter att värma mat som ni har med er. Första programpunkten börjar kl. 10.15.  

Deltagande i träffen är gratis. 

Varmt välkommen!

Symbol för hållbara evenemang

Hållbart evenemang

Konferensen "Specialpedagogik alumnträff 2023" är ett hållbarhetssäkrat möte enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

Linnéuniversitetet Växjö Lägg till i din kalender