Svenskans beskrivning 39
- Heldag
Konferens

Svenskans beskrivning 39

Välkommen till den trettionionde sammankomsten inom konferensserien Svenskans beskrivning, som arrangeras den 4-6 oktober 2023 av Institutionen för svenska språket vid Linnéuniversitetet. Anmälan är nu öppen.

Temat är Hållbar svenska. Konferenstemat inbjuder till ett brett perspektiv på hållbarhetsfrågor, exempelvis teoretisk, metodisk och praktisk tillämpning av forskning med svenska språket i fokus, men också språkets hållbarhet i samhälleliga förändringar och strömningar.

Viktiga datum

  • 15 december 2022: Systemet för inlämning av abstract öppnar
  • 1 mars 2023: Sista dag för inlämning av abstract
  • 2 maj 2023: Besked om antaget abstract
  • 8 maj 2023: Anmälan till konferensen öppnar
  • 4 september 2023: Sista dag för anmälan till konferensen
  • 4–6 oktober 2023: Svenskans beskrivning 39
Symbol för hållbart evenemang

Hållbart evenemang

Svenskans beskrivning 39 är ett hållbarhetssäkrat möte enligt  Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

- Heldag Linnéuniversitetet, Växjö Christian Waldmann Lägg till i din kalender