- Heldag
Konferens

Minskad brottslighet – ökad trygghet: Forskning, statistik och praktik

Välkomna till Linnéuniversitetets sommarkonferens 2023 på temat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Konferensen fokuserar på det lokala samverkansperspektivet – kommun, polis, andra centrala aktörer och universiteten – med utblickar mot omvärlden.

Avslutad konferens

Konferensen vänder sig till poliser, anställda i regionerna och länsstyrelser, kommunanställda, forskare och andra som arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Föredragshållare är svenska, nordiska och internationella forskare, experter och praktiker. Representanter från Polismyndigheten och kommuner deltar i paneldiskussioner.

Torsdagen den 15 juni – fredagen den 16 juni 2023

Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige

Konferensspråket är svenska, några presentationer ges dock på engelska.

Centrum för polisforskning och utveckling (CPU) vid Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, Linnéuniversitetet anordnar årligen konferenser på det brottsförebyggande och trygghetsskapande området.

Responsive header image

Hållbart evenemang

Konferensen Minskad brottslighet – ökad trygghet: Forskning, statistik och praktik är ett hållbarhetssäkrat möte enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.