Skolmiljö. Elever arbetar på datorn och lärarna bistår.
Konferens

Konferens: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vid lärarutbildningen på Linnéuniversitetet

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vid lärarutbildningen på Linnéuniversitetet är för tredje året i rad en återkommande konferensdag för lärare och andra engagerade i lärarutbildningarna samt samarbetspartner inom skolan och förskolans verksamhetsområde. Nu är anmälan öppen.

Vi fortsätter rundturen som påbörjats tidigare år och lyssnar till fler forskargrupper och kunskapsmiljöer som utgör lärarutbildningens vetenskapliga bas innan vi går över och lyssnar in till vad som sker inom den praktiknära forskningen i ULF (utbildning, lärande, forskning). Större delen av dagen läggs på presentationer från de strategiska forskningssatsningarna, det vill säga den forskning som bedrivits inom bristområden identifierade av programråd och UKÄ:s granskningar. Dagen avslutas med en paneldebatt. Ett detaljerat program kommer att läggas ut i god tid före konferensen.

 

Azur, Universitetskajen i Kalmar Eva Eriksson Lägg till i din kalender