Skolmiljö. Elever arbetar på datorn och lärarna bistår.
Konferens

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vid lärarutbildningen på Linnéuniversitetet

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vid lärarutbildningen på Linnéuniversitetet är för tredje året i rad en återkommande konferensdag för lärare och andra engagerade i lärarutbildningarna samt samarbetspartner inom skolan och förskolans verksamhetsområde.

avslutad_konferens.png

Vi fortsätter rundturen som påbörjats tidigare år och lyssnar till fler forskargrupper och kunskapsmiljöer som utgör lärarutbildningens vetenskapliga bas innan vi går över och lyssnar in till vad som sker inom den praktiknära forskningen i ULF (utbildning, lärande, forskning). Större delen av dagen läggs på presentationer från de strategiska forskningssatsningarna, det vill säga den forskning som bedrivits inom bristområden identifierade av programråd och UKÄ:s granskningar. Dagen avslutas med en paneldebatt.

Symbol för hållbart evenemang

Hållbart evenemang

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vid lärarutbildningen är ett hållbarhetssäkrat möte enligt  Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

Azur, Universitetskajen i Kalmar Eva Eriksson Lägg till i din kalender