Barn i klassrum
-

Workshop – Forskning om undervisning och lärande i övergången från förskoleklass till skola.

Workshopen genomförs vid Linnéuniversitetet i Växjö och inleds med en gemensam middag 6 december efterföljt med workshop 7 december

Under workshopen kommer kortare forskningspresentationer varvas med gruppdiskussioner samt ett avslutande panelsamtal. Vid anmälan finns möjlighet att anmäla intresse för presentation av forskning.

Syftet med workshopen är att synliggöra och diskutera pågående forskning samt att etablera ett mångdisciplinärt och nordiskt nätverk av forskare som forskar om undervisning och lärande i övergången från förskoleklass till skola. Det vetenskapliga värdet förväntas bli samarbeten som leder till nya gemensamma vetenskapliga frågeställningar och studier, studier vars resultat kan spridas såväl vetenskapligt som populärvetenskapligt.

För att möjliggöra ett nordiskt perspektiv har tre nordiska forskare speciellt bjudits in:

  • Heidi Harju Luukkainen, Helsingfors Universitet: A Multi-theoretical Perspective on Early Childhood Education Research and Practice in Finland. 
    Heidi´s website 

  • Jóhanna Einarsdóttir, Islands Universitet: Transition between preschool and primary school: Times of continuity and change. 
    Jóhanna´s website  

  • Martin Carlsen, Agder University, Norge: Playful learning of mathematics in the transition from kindergarten to school: Opportunities and challenges.
    Martin´s website

Dinner at Kafé de luxe at 19:00, December 6
Find your way to Kafé de luxe

- N1017, Växjö Lägg till i din kalender