avhandlingar
Licentiatseminarium

Licentiatseminarium i vårdvetenskap: Igor Adelsjö

Uppsatsens titel:

Medication communication with older adults experiencing chronic illness and polypharmacy

Forskarutbildningsämne:

Vårdvetenskap

Fakultet:

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Datum:

Fredag 17 mars 2023 kl 09:00

Plats för licentiatseminarium:

Sal Azur, Hus Vita, Kalmar och via Zoom

Opponent:

Professor Patrik Midlöv, Lunds universitet

Betygsnämnd:

Biträdande professor Mia Berglund, Högskolan i Skövde
Docent Ulrika Gillespie, Uppsala universitet
Docent Kent-Inge Perseius, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Ordförande:

Docent Kristina Schildmeijer, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Handledare:

Docent Elin Lehnbom, UiT The Arctic University of Norway

Examinator:

Professor Kristofer Årestedt, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Tillkännagivande:

Fredag 24 februari 2023 kl 10:00 på Universitetsbiblioteket, Kalmar

För att erhålla en inbjudan till det digitala licentiatseminariet vänligen kontakta fakultetshandläggare Pontus Bergström: pontus.bergstrom@lnu.se