Linnédialogen 2023
Konferens i samverkan med regionen

Linnédialogen 2023

Linnédialogen är en mötesplats för regionens skolchefer, som har ägt rum i februari sedan 2016. Våren 2023 hoppas vi att vi kan ses på plats!

Syftet med Linnédialogen är att stärka samverkan mellan Linnéuniversitetet och skolhuvudmän i regionen för att tillsammans främja utveckling av skolväsendet, lärarutbildning och fortbildning för yrkesverksamma inom förskola och skola.

Tema 2023 presenteras under hösten.

Läs mer om tidigare Linnédialoger

Hör gärna av er om ni har några frågor!
ruc@lnu.se

Anmälan Linnédialogen 8 februari 2023

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Stadshotellet Växjö Nämnden för lärarutbildningar, NLU Lägg till i din kalender