vatten
Linnéuniversitetet Live

Linnéuniversitetet Live: Vatten idag och imorgon

Klimatförändringar och extrema väderförhållanden, som regnstormar och torka, utgör en stor risk för vattenförvaltningen i många regioner. Dricksvatten blir en bristvara när grundvattnet torkar ut eller skadas. Men kommer denna värdefulla resurs att räcka i framtiden? Vilka utmaningar finns och hur kan vi lösa denna frågeställning gemensamt?

Hur hanterar regionens aktörer denna fråga? Vad görs på EU-nivå och hur kan vi påverka?

Under denna eftermiddag kommer vi först att få en presentation som kommer ge en översikt över aktuell kunskap och framtida utmaningar. Därefter kommer vi att få höra om de utmaningar som är kopplade till vattenbrist i större skala och hur frågorna hanteras på såväl EU som regional nivå. Vidare kommer vi att få höra om pågående projekt som rör detta ämne.

Medverkande:

  • Jörgen Forss, Linnéuniversitetet
  • Ingrid Palmblad - Örlander, Länsstyrelsen i Kalmar
  • Martin Broberg, Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS )

Panel:

  • Helena Tinnert, Industriellt Utvecklings Centrum i Kalmar län (IUC)
  • Tobias Facchini, Region Kalmar län
  • Jörgen Ljungholm, Kalmar Vatten
  • Elin Lindehoff, Linnéuniversitetet
  • Martin Broberg, Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS )

Moderator: Valdete Hashani, samverkansrådgivare, avdelningen för Externa relationer.

Anmälan 20 april

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Linnéuniversitetet Live 

är en mötesplats mellan universitetet och det omgivande samhället. Målet med mötena är att synliggöra utbildning, forskning, projekt och verksamhet vid lärosätet genom att sätta kunskap i rörelse.

OmniSpace, hus Stella, Universitetskajen, Kalmar Christel Olsson Lägg till i din kalender