Texten Hållbara resval och bild på cyklist och Kalmar slott
INSTÄLLT! Linnéuniversitetet Live

OBS! INSTÄLLT Hållbara Resval – ett sätt att minska klimatavtrycket

Ett hållbart resande gynnar alla - såväl människor som vår planet. Det kan också vara ett roligare sätt att resa!

På Linnéuniversitetet har vi under en tid arbetat med projektet Hållbara resval. Välkommen till Universitetskajen och hus Stella och lyssna, ställ frågor och få inspiration till ett mer hållbart sätt att resa!

Medverkande:

  • Robert Dahlström, enhetschef Mobilitet, Kalmar kommun, Samhällsbyggnadskontoret.
  • Stina Alriksson, universitetslektor i miljövetenskap, Linnéuniversitetet.
  • Åsa Wågman, projektledare Hållbara resval vid Linnéuniversitetet.

Kalmar kommun har vuxit mycket fort under det senaste decenniet och så har även fordonsinnhavet. Med nuvarande utveckling kommer kommunen ha ungefär 11 000 fler bilar 2035 än vad vi har idag. Så många fordon har vi inte plats för vare sig i trafiksystemet eller på våra parkeringar. Platsen är slut. Dessutom ställer den demografiska utvecklingen hårda krav på sjukvårdsbesparingar, vilka skulle lindras oerhört av en aktiv mobilitet där fler ställer bilen för att istället åka kollektivt, gå eller cykla till och från sin arbetsplats. Elbilen är bra men tar lika stor plats och får inte våra invånare i rörelse. Därför står vi som samhälle inför en massiv beteendeförändring där vi måste förändra vår mobilitet så att vi i den urbana miljön dramatiskt minskar vårt bilåkande till förmån för mer yteffektiva, hälsosamma och resurssnåla transportslag. Robert Dahlström, Samhällsbyggnadskontoret beskriver Kalmar kommuns tankar framgent.

Våra miljöbeteenden, däribland hur vi väljer vilket transportslag vi ska använda, påverkas av en rad faktorer som t.ex. vanor, attityd, ekonomi, miljö- och hälsomedvetenhet med mera. För att nå ut till alla olika sorters människor och påverka deras resval behövs därför ett antal olika verktyg. Stina Alriksson, universitetslektor i miljövetenskap, kommer att beskriva vad som styr våra resval och hur människor kan stimuleras att välja ett mer hållbart sätt att ta sig till och från jobbet/universitetet.

Projektet Hållbara Resval, som är ett samverkansprojekt mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet,  startade 2019 med målsättning att få fler invånare att välja hållbara sätt att resa och därmed bidra till minskad klimatpåverkan för persontransporter. Som del av detta projekt lanserades hösten 2020 appen  BetterPoints. Via appen belönas man med poäng för hållbara resor; till fots, med cykel, kollektivtrafik och samåkning. Poängen kan bytas in mot rabatterade varor och tjänster eller doneras till välgörenhet. Nu fyra år senare, och med en pandemi som bland annat påverkade våra resor på olika sätt, hur har det gått? Åsa Wågman, projektledare Linnéuniversitetet, berättar om projektet och projektets resultat så här långt.

Linnéuniversitetet Live 

är en mötesplats mellan universitetet och det omgivande samhället. Målet med mötena är att synliggöra utbildning, forskning, projekt och verksamhet vid lärosätet genom att sätta kunskap i rörelse.

OmniSpace, hus Stella, Universitetskajen, Kalmar Christel Olsson Lägg till i din kalender