Barn som håller hand mot glasruta

Linnéuniversitetet Live: Hållbar hälsa - mat, kropps- och träningsideal bland ungdomar

Att växa upp i ett samhälle som präglas av starka ideal kring utseende och träning kan vara svårt för barn och unga. Det är vanligt att unga känner sig missnöjda med sin kropp. Missnöjet kan ibland leda till skadligt beteende, såsom ätstörningar eller överdriven träning.

Den psykiska ohälsan bland unga har ökat markant över en längre tid. Andelen 13-15 åringar, med minst två psykiska och/eller somatiska besvär mer än en gång i veckan, är nästan dubbelt så stor i dag om man jämför med 1980-talets mitt. Särskilt dåligt mår tjejer och ungdomar som tillhör gruppen HBTQ.

En faktor som kan påverka måendet är att ungdomar ofta spenderar en betydande del av sina vakna tid på sociala medier. En plats där skönhetsideal och retuscherade bilder florerar. Industrin kring skönhetsingrepp har också vuxit dramatiskt. Var tredje svensk kvinna mellan 15 och 29 år kan tänka sig någon typ av plastikoperation och det är vanligt att unga influensers visar upp sina ingrepp i sociala medier. Att ständigt mötas av den sortens bilder kan ge negativa känslor kring sin egen kropp och lägre självkänsla.

Samtidigt har det ökade medieanvändandet också gått hand i hand med ett ökat stillasittande. Sju av tio ungdomar rör på sig för lite, det vill säga mindre än de 60 minuter per dag som rekommenderas. Och fem av tio barn i Sverige utvecklar övervikt eller obesitas, som kopplas till olika riskfaktorer både under barndomen och i vuxenlivet. Enligt Livsmedelsverket äter många ungdomar också för mycket snabbmat och sötsaker, samt för lite fiber och fullkorn.

Hur kan ungdomar navigera i upplevelsen av sin kropp, sitt ätande och sin träning – i relation till ett extremt ideal om utseendemässig perfektion? Hur mår ungdomarna och hur kan vi hjälpa dem? Detta och mycket mer kommer vi samtala om med våra kunniga panel.

Medverkande:

• Karin Linge, skolöverläkare och verksamhetschef för EMI (Elevhälsans medicinska insats) 
• Malin Beddesand, Folkhälsochef på Region Kalmar Län
• Sofia Ryman Augustsson, specialistsjukgymnast och docent vid Linnéuniversitetet.

Moderator: Ingela Åberg

Anmälan 25 oktober

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Linnéuniversitetet Live 
är en mötesplats mellan universitetet och det omgivande samhället. Målet med mötena är att synliggöra utbildning, forskning, projekt och verksamhet vid lärosätet genom att sätta kunskap i rörelse.