Pojke på bänk
Linnéuniversitetet Live

Linnéuniversitetet Live: Hållbar skolmiljö

Att uppleva trygghet i skolmiljön är en viktig faktor för att barn och ungdomar ska lyckas med sin utbildning. Samtidigt ökar andelen barn som känner sig otrygga och som utsatts för mobbing. Vi ser också att graden av trygghet kan variera stort mellan olika skolor. Så hur kan vi arbeta rent konkret för att öka tryggheten i skolan?

Välkommen till ett viktigt samtal om våra barns skolmiljö och mående.

De flesta barn känner sig trygga i den svenska skolan. Samtidigt växer gruppen av barn som upplever otrygghet och mobbing. En forskningsstudie från Örebro universitet och organisationen Friends som publicerades 2022 visade att i snitt hade tre elever (9-18 år) per svensk skolklass utsatts för mobbing under de senaste månaderna. Allt fler och allt yngre barn är också hemmavarande under långa perioder. Detta kan bero på flera faktorer varav en vanlig aspekt är att barnen upplevt någon form av mobbing eller utanförskap.

Många olika saker kan påverka upplevelsen av skolmiljön, till exempel det sociala klimatet, grad av konflikter på skolan och relationen mellan elev och lärare. En negativ skolmiljö där barn möts av för höga krav, för låg grad av inflytande, för lite stöd från lärare och där regler för bemötande mellan eleverna är otydliga kan leda till barn upplever stress, oro, ångest och symptomatiska besvär såsom magont och huvudvärk. Enligt skollagen ska alla elever ha en trygg och stödjande skolmiljö. Så hur ska vi uppnå detta? Kom och lyssna och prata med vår kompetenta panel.

Medverkande: 

  • Joakim Strindberg, lektor och forskare vid Linnéuniversitetet som forskat om mobbing i skolmiljöer.
  • Torbjörn Forkby, professor vid Linnéuniversitetet som bland annat forskar om trygghet i utsatta bostadsområden.
  • Viktor Kaldo, professor vid Linnéuniversitetet. Har bland annat forskat om evidensbaserade metoder för att skapa trygga miljöer i skolmiljön.
  • Eva Lindvall, Chef för Central Elevhälsa.
  • Anna Rosell, Samordnande kurator på Tallhagsskolan.

Linnéuniversitetet Live 
är en mötesplats mellan universitetet och det omgivande samhället. Målet med mötena är att synliggöra utbildning, forskning, projekt och verksamhet vid lärosätet genom att sätta kunskap i rörelse.