Karta över Norden
Öppen föreläsning

Linnéuniversitetet Live: Hållbar politik

Välkommen till höstens första Linnéuniversitetet Live där Allan Widman, landshövding i Kalmar län och Douglas Brommesson, professor i statsvetenskap, möts i ett spännande samtal om
hur de olika nordiska staterna har svarat på Rysslands alltmer aggressiva säkerhetspolitik.

När den internationella politiken alltmer präglas av konfrontation och ett ifrågasättande av den liberala världsordningen, ställs liberala småstater inför utmaningen att balansera viljan att stå upp för sina liberala värderingar, mot behovet av att söka säkerhet tillsammans med andra stater som ibland står för andra värderingar. De nordiska staterna är exempel på liberala stater som har fått hantera den här utmaningen. Även om de nordiska staterna på många sätt är lika varandra har de historiskt hanterat säkerhetsfrågan på olika sätt. Samtidigt ser vi efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 en tilltagande samsyn inom den nordiska gruppen.


Vid detta Linnéuniversitetet Live ger Douglas Brommesson, professor i statsvetenskap, ett perspektiv på de liberala småstaternas utmanande situation. Det görs utifrån en nyligen publicerad studie om de nordiska ländernas säkerhetspolitisk från Krimannekteringen 2014 och framåt, med särskilt fokus på händelserna efter den större invasionen i februari 2022. I fokus står de vägval liberala småstater ställs inför när det internationella säkerhetsklimatet blir mindre tillåtande. Därefter ger landshövding i Kalmar län, Allan Widman, sitt perspektiv på utvecklingen av svensk och nordisk säkerhetspolitik, utifrån hans stora erfarenhet av arbete med försvarspolitik i Riksdagen och Försvarsberedningen.

Varmt välkomna till OmniSpace i entrén på hus Stella onsdag 6 september. Fika serveras från klockan 15.00 och samtalet börjar runt 15.30. Ingen föranmälan behövs utan bara att komma förbi. 

Linnéuniversitetet Live 
är en mötesplats mellan universitetet och det omgivande samhället. Målet med mötena är att synliggöra utbildning, forskning, projekt och verksamhet vid lärosätet genom att sätta kunskap i rörelse.