Karin Larsson
Heldag
Nätverksdag

Nätverksdag: Att tillhöra eller ej – ett annat perspektiv på ensamhet

Nätverket för likabehandlings- och värdegrundsfrågor bjuder in till nätverksdag den 19 september på Linnéuniversitetet i Kalmar för att tillsammans prata om ensamhet och tillhörighet.

Vid årets tredje nätverksdag, den 19 september, intar vi ett nytt perspektiv på vårt tema ensamhet. Karin Larsson, doktorand i pedagogik vid Linnéuniversitetet, berättar om sin avhandling om tillhörighet i förskolan. När vi samtalar om behov av tidiga insatser för att motverka mobbning och ensamhet så riktas ofta fokus mot arbetet med de yngsta barnen och eleverna och då inte minst i förskolan.

Forskningsprojektet har för avsikt att bidra med kunskap om vad som främjar respektive motverkar barns tillhörighet i förskolan. Tillhörighet förstås som något önskvärt, ett relationellt värde baserat på deltagande och gemenskap ställt i förhållande till tillhörighet i en globaliserad värld. Datakonstruktionen består av intervjuer med barn, lärare och vårdnadshavare samt observationer från förskolans vardagliga praktik. För att förklara hur tillhörighet görs används Nira Yuval-Davis (2011) teori om villkor för tillhörighet.

Välkommen till en spännande dag om hur vi kan arbeta främjande och förebyggande. Man kan delta på plats i sal Fullriggaren i Kalmar eller digitalt.
Kostnadsfritt förstås!

Anmälningslänk:
https://sunet.artologik.net/lnu/anmalan_natverksdag_19_september_2023

Sista dag för anmälan var den är 14 september.

Årets avslutande nätverksdag är den 21 november.

Mer information

Varmt välkomna till en viktig och spännande dag!

Vid frågor, hör gärna av er till Ragnar Olsson som ansvarar för Nätverket för likabehandlings- och värdegrundsfrågor!

Anmälan till nätverket kan ske när som helst genom att skicka namn, e-postadress, funktion och verksamhet.

Heldag Kalmar, sal Ma 135 Fullriggaren och digitalt Nätverket för likabehandlings- och värdegrundsfrågor Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender