Höst i Växjö
Nätverksträff

Nätverksträff – Anpassad skola, 21 november Växjö

Välkommen till nätverket för personal i anpassad skola! Ta del av denna dag på campus Växjö eller om det passar bättre i Kalmar den 12 december.

Fokus på höstens nätverksträff: Samverkan i undervisning för elever med IF

I de två senaste läroplanerna som reglerar undervisningen för elever med IF har kunskapsuppdraget blivit mer framträdande än i tidigare läroplaner. Ett ökat fokus på kunskapsutveckling ställer nya krav på de professioner som möter eleverna i undervisningen och det ställer även krav på ökad samverkan mellan professionerna. I föredraget tar Daniel, utifrån sin forskning, upp olika idéer om utveckling av samverkan mellan olika professioner i utbildning för elever med IF.

Daniel Östlund är docent och biträdande professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad. Han disputerade 2012 med en avhandling om deltagandets kontextuella villkor för elever med IF som läser ämnesområden. Daniel har tidigare erfarenhet som elevassistent, fritidspedagog och specialpedagog, men har sedan 2002 huvudsakligen arbetat med undervisning och forskning vid Högskolan Kristianstad. Hans forskning har ofta en praktiknära utgångspunkt och genomförs i nära samverkan med olika yrkeskategorier inom skolan.

Medverkande:
Daniel Östlund, Tobias Björklund och Annette Mathisson.

Målgrupp:
EHT-personal (rektorer, specialpedagoger, speciallärare, skolsköterskor, kurator, psykologer och övriga intresserade av dagens innehåll.)

Vi träffas i sal Leonardo, F120 hus F campus Växjö.
(Byte av sal så att alla ska få plats!)

09.00–9.15 Välkomstmingel med kaffe utanför sal Leonardo
09.15–12.00 Föreläsning
12.00–13.00 Lunch

Anmälan sker genom att en ansvarig från respektive skola mailar till tobias.bjorklund@lnu.se senast den 15 november och anger antal personer som kommer och vilka olika funktioner som personerna har. Vi bjuder på kaffe och lunch, så glöm inte att meddela eventuella allergier.

Varmt välkommen till nätverksträffen!

Att vara medlem i nätverket är kostnadsfritt. Vill du få information om nätverket är du välkommen att höra av dig till Anette Mathisson eller Tobias Björklund som ansvarar för Regionalt nätverk för den anpassade skolan

Anmälan till nätverket kan ske när som helst genom att skicka namn, e-postadress, funktion och verksamhet.