Glada barn
Nätverksträff

Nätverksträff: Specialpedagogiska nätverket

Välkommen till nätverksträff onsdagen den 15 november, campus Växjö!

Det blir föreläsning och samtal på temat: "När inkluderingen offrades för marknaden”

”Inkluderingen har gått för långt” stod det i Januariöverenskommelsen som la grunderna för regeringssamarbetet 2019-2021. Där lade svensk utbildningspolitik officiellt om kursen avseende skolsystemets inkluderingsambitioner, ambitioner som flera forskare hade beskrivit som förhållandevis blygsamma innan, men som nu skulle läggas åt sidan formellt.

I denna föreläsning diskuterar Gunnlaugur inkludering som utbildningspolitiskt ideal och policy som påverkar både skolans praktik och organisation. Han sätter inkludering och specialpedagogik i relation till framväxten av ett annat utbildningspolitiskt ideal, nämligen det som betraktar utbildning som föremål för marknaden och marknadssstyrning, och argumenterar för att det är det senare idealet som vunnit i kampen om utbildningspolitiska prioriteringar. Men frågan är vad olika aktörer kan bidra med för en mer inkluderande inriktning för skolan?

Gunnlaugur Magnússon är forskare i pedagogik, lärarutbildare och författare och arbetar för närvarande vid Universitetet i Oslo och vid Uppsala universitet.

Läs mer om Gunnlaugur på hans webbsida, där det finns sammanställningar av hans publikationer.

Gunnlaugur ingår även i redaktionen för nättidningen Skola och samhälle

Vi träffas i sal Wicksell, K-huset campus Växjö. Vi bjuder på mingelfika utanför salen från kl. 15.00.

Anmäl dig nedan senast den 12/11.

Varmt välkommen till nätverksträffen!

Vill du få information om nätverket är du välkommen att höra av dig till Leif Nilsson som ansvarar för det Specialpedagogiska nätverket.

Anmälan till nätverket kan ske när som helst genom att skicka namn, e-postadress, funktion och verksamhet.

Anmälan

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.