två pojkar som tittar på en surfplatta med glada miner
Heldag
Nätverksträff

Nätverksträff: Digi-gruppen

Välkommen till Växjö, torsdag 1 juni!

Detta är den andra träffen i nätverket: Digitala verktyg som del av yngre barns livsvärld och lärande

Under denna dag får vi ta del av den forskning som sker inom det som kallas för ”Digi-gruppen". Läs mer om forskning på https://lnu.se/forskning/forskargrupper/digitala-verktyg-och-digital-kompetens-i-forskolans-och-skolans-undervisning/

Dagen inleds med en presentation av Professor Staffan Selander och Docent Susanne Kjällander, därefter presenteras de tre olika delstudierna som ni kan läsa om på länken ovan.

Läs mer om nätverket på https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/Projekt-och-natverk/natverk/fakulteten-for-teknik/digitala-verktyg-som-del-av-yngre-barns-livsvarld-och-larande/

Anmälan

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Heldag Växjö, sal meddelas senare Andreas Ebbelind Lägg till i din kalender