två pojkar som tittar på en surfplatta med glada miner
Heldag
Nätverksträff

Nätverksträff: Digi-gruppen

Information från träffen

 

Presentationer

Välkommen till Växjö, torsdag 1 juni!

Detta är den andra träffen i nätverket: Digitala verktyg som del av yngre barns livsvärld och lärande

Under denna dag får vi ta del av den forskning som sker inom det som kallas för ”Digi-gruppen". Läs mer om forskning på https://lnu.se/forskning/forskargrupper/digitala-verktyg-och-digital-kompetens-i-forskolans-och-skolans-undervisning/

Dagen inleds med en presentation av Professor Staffan Selander och Docent Susanne Kjällander, därefter presenteras de tre olika delstudierna som ni kan läsa om på länken ovan.

Program för dagen:

Kl. 9.30 Fika

Kl. 10.00-12.00 Staffan och Susanne

Design för Lärande

Kl. 12.00-13.00 Lunch (äts på egen hand)

Kl. 13.00-13.45 Andreas och Hanna

Förskoleklasselever utforskar kombinatorik genom digitala animeringar

Kl. 13.45-14.30 Nina och Marina

Lågstadieelever skapar multimodal texter med digitala verktyg

Kl. 14.30-15.00 fika

Kl. 15.00-15.45 Emelie och Marina

Meningsskapande i naturvetenskap genom multimodal undervisning

Kl. 15.45-16.00 Avslut

 

Läs mer om nätverket på https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/Projekt-och-natverk/natverk/fakulteten-for-teknik/digitala-verktyg-som-del-av-yngre-barns-livsvarld-och-larande/

 

Anmälan är nu stängd, kontakta Andreas Ebbelind för sen anmälan.