barn sitter runt ett bord och spelar kort

Nätverksträff för speciallärare i matematik

Vi vill hälsa dig varmt välkommen till höstens träff för speciallärare i matematik den 15 november på Linnéuniversitetet campus Växjö.

Emelie Nyrén kommer att berätta om kompetensutvecklingsarbetet i matematik som genomförts i Eksjö kommun:

”Hösten 2020 påbörjades en satsning på matematik i Eksjö kommun. Inledningsvis gjordes en undersökning av läget i matematiken vilken mynnade ut i en kompetensutvecklingssatsning där mattelärarna i kommunen fick möjlighet att lära sig hur man jobbar med blockmodellen. I nuläget står vi inför att implementera och utvärdera satsningen. Under mitt pass den 15/11 kommer ni dels att få testa lösa problem med blockmodellen och dels kommer jag att berätta lite om hur undersökningen gick till, processen med val av kompetensutvecklingssatsning, hur kompetensutvecklingen genomfördes samt var vi står nu. Jag vill gärna att vi avslutar med att tillsamammans samtala kring hur vi i Eksjö går vidare med satsningen.”

”Specialläraren har ordet” – Här har du chansen att berätta något från ditt arbete. Ni gör ett fantastisk jobb på skolorna och detta är en chans få tips och tankar av vad någon annan prövat på. Du kan visa en bra övning, app, något givande arbete inom elevhälsan, ett guldkorn från dig vardag m.m. Det kan ta 2 – 10 min (naturligtvis får du mer tid om du vill ha det.) När du anmäler dig så skriv också vad du skulle kunna berätta om.

På eftermiddagen följer vi upp era önskemål om kartläggningsmaterial. Ta med dig kartläggningar som du/skolan använder (och kanske en avidentifierad elevlösning). Ni kommer att sitta i grupper och diskutera runt för- och nackdelar med materialen. Vad man kan se och om det kan vara möjligt att se om en elev eventuellt har dyskalkyli.

 

Eftermiddagen avslutas med en kort presentation av Lenas forskningsarbete.

09.00-12.00   Lokal: D1140, Emelie Rydén
                      Fika
                      Specialläraren har ordet.

12.00-13.00   Lunch

13.00-14.30   Diskussioner om kartläggningsmaterial

14.30-15.00   Fika och kort presentation av Lenas forskningsarbete,
                      Utvärdering av träffen samt tankar kring vårens nätverksträff

 

Vi  hoppas verkligen att du har möjlighet att delta!

 

Vi vill ha anmälan till träffen i  Växjö senast den 3 november

Susanne Erlandsson  susanne.erlandsson@lnu.se