erfarenhetsutbyte mellan lärare i nätverk
Nätverksträff

Nätverksträff med Språkverket

Språkverket välkomnar nätverksmedlemmar till erfarenhetsutbyte och föreläsning. Nätverksträffen är ett hybridevent och det går att delta på plats eller genom Zoom.

Program

09.00 Registrering och fika

09.30 Inledning

09.45–12.00 Föreläsningar

  • Kursplaneförändringar utifrån ett svenska som andraspråksperspektiv, Lina Karlsson och Helen Hildingsson
  • Funktionell grammatik – ett samverkansprojekt, Sofia Svensson och Lena Melkersson

12.00 Lunch

13.00 Erfarenhetsutbyte: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i verksamhet och i undervisning

15.00 Avslutning med fika

Zoomsändningen startar 09.30 och slutar 15.00.

Anmälan

Nätverksdeltagare får en inbjudan med anmälningslänk via epost. Zoomlänk mejlas ut till anmälda deltagare. Är du intresserad av att ingå i Språkverkets mejllista och få inbjudan till kommande träffar? Besök vår hemsida för mer info och kontaktuppgifter.