Lekande barn
Heldag
Nätverksträff

Nätverket för lärare i fritidshem

Välkommen till träff med Nätverket för lärare i fritidshem den 10 maj på campus Växjö!

Tema för nätverksträffen är specialpedagogik i fritidshem

Dagen innehåller ny forskning från Birgitta Lundbäck, universitetslektor på Linnéuniversitetet, som disputerade förra året.

Birgitta berättar om sin forskning och diskuterar med er verksamma lärare i fritidshem. Exempelvis; ser vi elevers behov av stöd i fritidshemmet? Vem kan vara i behov av stöd i fritidshemmet? Vad görs i fritidshemmet för att stödja elevers behov?

Birgitta kommer också att diskutera hur ni som lärare i fritidshem tänker kring begreppet inkludering. Vad kännetecknar inkludering och hur kan det förstås/komma till uttryck i fritidshemmet?

Via länken nedan finns mer information om dagen och om anmälan.
Anmälan sker senast den 19 april.

Varmt välkomna till nätverksträff!

Vid frågor, hör gärna av er till Bodil Jullesson som ansvarar för Nätverket för lärare i fritidshem