Personer sitter i stolar kring ett konferensbord
Seminarium i nationalekonomi och statistik

Seminarium med Gaia Narciso, Trinity College Dublin

Välkommen till seminarieserien som arrangeras av institutionen för nationalekonomi och statistik. Institutionen har en stark tradition av att omsätta spetsforskning i praktiken genom att samverka med det omgivande samhället.

Vårt forskningsseminarium äger rum på onsdagar och har gäster från Sverige och utlandet.

Kontakta Hans Grönqvist för mer information om hur du deltar.