- Heldag

NOBALIS Entrepreneurial and Innovation Capacity Development Programme 2023

Ökar utvecklingen av innovativa affärsidéer fokuserade på mat, bioteknik och bioresurser.

NOBALIS är ett nordisk−baltiskt konsortium bestående av fem universitet, Ard Innovation och Baltic Innovation Agency. Syftet är att gemensamt utveckla, dela och expandera innovation och entreprenörskap (I&E) stödkapacitet inom områdena hållbar livsmedelsproduktion, cirkulär ekonomi och utveckling av nya gröna värdekedjor. Projektet stöds av EIT HEI Initiative och samfinansieras av Europeiska unionen. Mer information om projektet.

Entrepreneurial and Innovation Capacity Development Program 2023 består av ett hackathon, ett mentorprogram och en demodag, där team kommer att pitcha sina idéer för en internationell jury.

Se hela programmet och information om hur du anmäler dig i den bifogade pdf-filen.

- Heldag Zoom and on-site Per Servais Lägg till i din kalender