Science on stage ritning
Nätverksträff

Vårens program i NOT-nätet - Science on Stage

Under våren kommer NOT-nätet, i samarbete med Vetenskapens hus i Stockholm, att bjuda in till webbinarier. Temat för dessa kommer att vara Science on Stage - ett europeiskt nätverk för lärare inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Höjdpunkten för Science on Stage är den festival - för lärare, av lärare - som genomförs någonstans i Europa vart annat år. Nästa festival kommer att hållas i Åbo,  augusti 2024. Många lärare som deltagit i festivalen säger att det den bästa kompetensutveckling de kan  få inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Vid varje webbbinarie-tillfälle kommer två lärare att presentera en aktivitet som du sedan direkt kan ta med dig och testa med dina elever.

Först ut är två av lärarna från Kronobergs län som var med på senaste Science on Stage-festivalen i Prag, våren 2022.

Emma Lindahl arbetar som lärare på Älghults friskola där hon bland annat undervisar i NO och teknik från F till 6. Emma kommer visa ett material kring ljudlaborationer hon fann inspiration till under en workshop i Prag som ett par tyska pedagoger höll i. Materialet är tänkt att tydliggöra för eleverna vilken av ljudets egenskaper de arbetar med men går att tillämpa på många andra arbetsområden.Det är även praktiskt att ta till för t ex en vikarie.

Johan Gunnarsson arbetar som högstadielärare på Hagaskolan i Alvesta och undervisar i matematik, fysik, teknik och programmering. Under webbinariet kommer han att ge uppslag kring enkel programmering med Micro:bit.

Medverkar på webbinariet gör även Anders Blomqvist, ansvarig för Science on Stage i Sverige.

 

Anmäl dig på https://bit.ly/NOT_W1, länk till zoomrummet skickas dagen innan.

Övriga datum att lägga in i kalendern för kommande webbinarier är 15 mars, 18 april och 22 maj. Programmet här kommer att uppdateras kontinuerligt!

Lägg även den 12 oktober i din kalender! Då har du möjlighet att delta på  Science on Stage, Sverige på Linnéuniversitetet! Mer information kommer!

 

Nätverk för lärare i naturvetenskap och teknik (NOT-nät) anordnar lärarträffar två till tre gånger per termin och behandlar undervisning i naturvetenskapliga ämnen och teknik, var för sig och i samverkan. Målgruppen är lärare inom främst grundskolan med intresse för utveckling av undervisning, men vissa träffar kan ha inriktning mot lärare i avgränsade åldersgrupper.

Online Lägg till i din kalender