Science on stage ritning
Nätverksträff

Vårens program i NOT-nätet - Science on Stage

Under våren kommer NOT-nätet, i samarbete med Vetenskapens hus i Stockholm, att bjuda in till webbinarier. Temat för dessa kommer att vara Science on Stage - ett europeiskt nätverk för lärare inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Höjdpunkten för Science on Stage är den festival - för lärare, av lärare - som genomförs någonstans i Europa vartannat år. Nästa festival kommer att hållas i Åbo, augusti 2024. Många lärare som deltagit i festivalen säger att det är den bästa kompetensutveckling de kan få inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Vid varje webbbinarie-tillfälle kommer två lärare att presentera en aktivitet som du sedan direkt kan ta med dig och testa tillsammans med dina elever.

Till träff 2 har vi bjudit in Emilie Reuterswärd och Dan Englundh.

Emelie Reuterswärd är gymnasielärare i matematik och arbetar idag som läromedelsredaktör vid Sanoma Utbildning. Hon kommer att beskriva hur man kan arbeta med Grafberättelser i matematikundervisningen - det projekt som hon presenterade vid SonS i Prag 2022. Grafberättelser är ett verktyg som kan användas både på högstadiet och gymnasiet för att utveckla elevers kunskaper om grafer, samband och matematiska modeller.

Dan Englundh är gymnasielärare i matematik och fysik och arbetar på Martin Koch-gymnasiet i Hedemora. Han deltog på SonS 2019 i Portugal samt Prag 2022. Han kommer bland annat att presentera ett densitetsexperiment som han tävlade med i Portugal.

 

Anmäl dig på https://bit.ly/NOT_W1, länk till zoomrummet skickas dagen innan.

Övriga datum att lägga in i kalendern för kommande webbinarier är 18 april och 22 maj. Programmet här kommer att uppdateras kontinuerligt!

Lägg även den 12 oktober i din kalender! Då har du möjlighet att delta på  Science on Stage, Sverige på Linnéuniversitetet! Mer information kommer!

Nätverk för lärare i naturvetenskap och teknik (NOT-nät) anordnar lärarträffar två till tre gånger per termin och behandlar undervisning i naturvetenskapliga ämnen och teknik, var för sig och i samverkan. Målgruppen är lärare inom främst grundskolan med intresse för utveckling av undervisning, men vissa träffar kan ha inriktning mot lärare i avgränsade åldersgrupper.

Online via Zoom Lägg till i din kalender