science on stage affisch
Nätverksträff

Vårens program i NOT-nätet - Science on Stage

Under våren kommer NOT-nätet, i samarbete med Vetenskapens hus i Stockholm, att bjuda in till webbinarier. Temat för dessa kommer att vara Science on Stage - ett europeiskt nätverk för lärare inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Höjdpunkten för Science on Stage är den festival - för lärare, av lärare - som genomförs någonstans i Europa vartannat år. Nästa festival kommer att hållas i Åbo, augusti 2024. Många lärare som deltagit i festivalen säger att det är den bästa kompetensutveckling de kan få inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Vid varje webbbinarie-tillfälle kommer två lärare att presentera en aktivitet som du sedan direkt kan ta med dig och testa tillsammans med dina elever.

Till träff 3 har vi bjudit in Anna Gunnarsson, pedagog Navet science center, Borås och Pia Johansson, mellanstadielärare på Hamneda skola, Ljungby (mer information kommer snart).

 

Anmäl dig på https://bit.ly/NOT_W1, länk till zoomrummet skickas dagen innan.

Övrig datum att lägga in i kalendern för kommande webbinarier är 22 maj. Programmet här kommer att uppdateras kontinuerligt!

Lägg även den 12 oktober i din kalender! Då har du möjlighet att delta på  Science on Stage, Sverige på Linnéuniversitetet! Mer information kommer!

Nätverk för lärare i naturvetenskap och teknik (NOT-nät) anordnar lärarträffar två till tre gånger per termin och behandlar undervisning i naturvetenskapliga ämnen och teknik, var för sig och i samverkan. Målgruppen är lärare inom främst grundskolan med intresse för utveckling av undervisning, men vissa träffar kan ha inriktning mot lärare i avgränsade åldersgrupper.

Via Zoom Lägg till i din kalender