olika komponenter inom digitalisering
Workshop

Öppen inspirationsworkshop - Kalmar

Nyfiken på att lära dig mer om IoT? Välkommen till en inspirationsworkshop, där du som företag kan komma till Linnéuniversitetet och träffa våra ingenjörer och forskare för att diskutera IoT-relaterade frågor, samt labba med vår utrustning.

Delta i vår Basic Workshop för att få en förståelse för IoT-teknik. Denna workshop är lämplig för nybörjare som vill lära sig om de grundläggande aspekterna av IoT. Under workshopen kommer vi att prata om sensorer, anslutningar och datavisualisering. Målet är att man i slutet av workshopen ska ha skaffat sig nödvändiga färdigheter för att starta egna IoT-projekt.

Vad vi gör under detta tillfälle?
Vi inleder workshopen med en introduktion till IoT, där vi diskuterar dess koncept och potential. Efteråt dyker vi ner i praktiska övningar, inklusive att ansluta en temperatur- och fuktighetssensor till en mikrokontroller. Man kommer också att lära sig hur man läser sensorvärden och skickar data med hjälp av LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) som IoT-anslutning. Dessutom kommer vi att utforska olika sätt att visualisera data som samlats in från IoT-enheter, så att man kan tolka och få insikter från informationen.

Hitta hit:
Linnéuniversitetet,
Pedalstråket 13,
392 31, Kalmar
Hus Magna, Plan 4
Det smidigaste sättet att komma till labbet är genom entré 3 (se kartan).Anmälan

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Aktiviteten anordnas av projektet IoT-lab för SMF 2.0 som finansieras av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden via Tillväxtverket, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Projektet arbetar för att öka kunskapen om möjligheterna med Internet of Things (IoT), samt utveckla nya idéer och produkter, bland små och medelstora företag (SMF) i Linnéregionen.

Logotyper för ERUF, Region Kalmar och Region Kronoberg