En kvinna håller ett jordklotet i sin hand
Forskningsseminarium e-hälsa

Large Language Models + Giant AI experiments = A whole new world ?

Hur påverkar stora språkmodeller (LLM:s) och gigantiska AI-experiment vår värld? Jennifer Renoux är forskare i artificiell intelligens och människa–maskin-interaktion vid Örebro universitet. Den 19 oktober gästar hon vårt forskningsseminarium om hur vi interagerar med de nya AI-systemen.

– AI kommer att förändra vårt informationsekosystem i grunden och dramatiskt förändra vårt sätt att arbeta, men inte nödvändigtvis på det sätt som vi tror, säger Jennifer Renoux.

Jennifer Renoux är forskare vid Cognotive Robotic Systems Lab vid Örebro universitet. Hon studerar hur människor och maskiner interagerar och kommunicerar med varandra. På seminariet kommer hon diskutera hur vår värld påverkas av de nya AI-systemen.

– Det är mycket fokus på hur AI kommer att påverka vår värld i framtiden. Men jag vill prata om några av de frågor som vi står inför redan i dag. Ett stort problem är att många AI-verktyg som genererar information gör mycket misstag, vilket kan vara farligt samtidigt som det kostar oss mycket tid för att dubbelkolla informationen, säger Jennifer Renoux.

Seminariet hålls på engelska.

Tid: Torsdag den 19 oktober, klockan 15:00–16:00.

Do you want to participate? Register here:

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Lägg till i din kalender