Kvinnor som snackar

Palliativt forum 2023

Välkommen till Palliativt Forum med Palliativt Centrum.

Diskussionspunkter:

  • Skörhetsskattning grad 7-9 och palliativa vårdbehov
  • Nationellt vårdprogram palliativ vård, uppdaterat
  • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp palliativ vård
  • Övriga frågor

Fika ingår.

Anmälan senast 13 april via formulär nedan.

Varmt välkomna!

Cecilia Ekmark, Helene Reimertz, Jenny-Ann Johansson, Sara Christoffersson och Petronella Hesslind Mowday

 

Anmälan

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.