studenter samarbetar vid dator
Digital föreläsning

Referera och plagiera

Föreläsningsserien "Så lyckas du med dina studier" hjälper dig att planera, läsa effektivt, utveckla goda skrivstrategier, hantera stress och bli trygg som talare. Alla studenter vid Linnéuniversitetet är välkomna att delta.

Hur refererar man korrekt? Föreläsningen ger en introduktion i referenshantering. Föreläsningen hålls tillsammans med Nicholas Pagden, student- och doktorandombud på Linnékåren.

Föreläsningen ges över zoom som en del av föreläsningsserien "Så lyckas du med dina studier".

Länk till anmälan

Zoom Kristoffer Holmquist Lägg till i din kalender