Äppelblommor
Konferens

RUC-råd 14 december 2023

RUC-råden är en regional mötesplats för skolhuvudmännens utvecklingsledare och Regionalt utvecklingscentrum (RUC). Det genomförs tre RUC-råd per år. Utvecklingsledare (eller motsvarande) bjuds in till digitalt RUC-råd den 14 december 2023.

Syftet med RUC-rådet är att stärka samverkan mellan Linnéuniversitetet och skolhuvudmän i regionen för att tillsammans främja utveckling av skolväsendet, lärarutbildning och fortbildning av yrkesverksamma inom förskola och skola.

Tema RUC-råd 14 december: Hur skapa förutsättningar för kompetensutveckling?

RUC-rådet lyfter denna gång frågan om hur man som huvudman kan utforma strukturer som behövs för ett framgångsrikt arbete med lärares kompetensutveckling och kompetensförsörjning?

Behöriga förskollärare och lärare och kompetensutveckling är avgörande för en mer likvärdig utbildning, där alla barn och elever möter undervisning av hög kvalitet. Av skollagen framgår det att undervisande personal ska ges möjligheter till kompetensutveckling och att den ska grundas på en analys av vilka behov som finns.

  • Martin Snickars, barn- och utbildningschef i Hultsfreds kommun, berättar om en modell med individuella utvecklingsplaner för varje medarbetare där behovet av kompetensutveckling synliggörs. Modellen är också tänkt att matcha med det kommande nationella professionsprogrammet för lärare.

  • Anna Bengtsson, verksamhetsutvecklare i Växjö kommun, berättar om hur kommunen arbetar med lärares och rektorers kompetensutveckling. Bland annat finns förutsättningar för att ett antal personal kan genomgå en professionsmagister i pedagogik och lärare och rektorer kan medverka i praktiknära forskningsprojekt.

  • Jutta Lesell, utbildningssamordnare kansliet för lärarutbildningen Linnéuniversitetet, presenterar faktorer som underlättar för yrkesverksamma i förskola och skola att kombinera studier med arbete.

Förbered att diskutera:
Vilka olika idéer finns och vilka olika initiativ förekommer hos din huvudman för att möjliggöra kompetensutveckling för undervisande personal?

Du som utvecklingsledare har till denna gång möjlighet att bjuda med personer i din organisation som är berörd av dagens tema. Anmälan senast den 7 december, tack.

Meeting URL: https://lnu-se.zoom.us/j/62270749801
Meeting ID: 622 7074 9801
Hör gärna av dig om du vill prova tekniken i förväg! ruc@lnu.se

Läs mer om Linnéuniversitetets tidigare RUC-råd

Anmälan RUC-råd 14 december

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.