Presentation Lessebo kommun
Konferens

RUC-råd 22 september 2023

RUC-råden är en regional mötesplats för skolhuvudmännens utvecklingsledare och Regionalt utvecklingscentrum (RUC). Det genomförs tre RUC-råd per år.

Tema för RUC-rådet 22 september:
Lärar- och kompetensförsörjning med stöd av professionsutveckling

Prognoser visar att det fortsatt finns ett stort behov av nyutexaminerade förskollärare och lärare. Samtidigt finns det en brist på behörig personal i förskola och skola. Hur kan läraryrket göras attraktivt och professionsutvecklande i skolhuvudmannens verksamhet och på varje förskola och skola?

  • Therese Linnér, skolchef i Lessebo kommun, berättade om hur man i Lessebo arbetar för att ge rektor goda förutsättningar att vara pedagogisk ledare och hur man kan behålla personal och också attrahera ny personal.

  • Katarina Ståhlkrantz och Stephan Rapp, Rektorsprogrammet Linnéuniversitetet, presenterade en bild utifrån forskning hur skolhuvudman kan arbeta för att ge förutsättningar för professionsutveckling i förskola och skola.

  • Therese Emrin Feltenstedt och Ulrica Johansson Åleheim, Lärarutbildning Linné, presenterade Linnéuniversitetets modell för övningsförskolor/ övningsskolor i förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet (tre inriktningar) och ämneslärarprogrammet med ikraftträdande ht 2024.

Dialog och idéer: Vilka olika idéer finns och vilka olika initiativ förekommer hos din huvudman i frågan om:
a) lärar- och kompetensförsörjning b) professionsutveckling?

Läs mer om Linnéuniversitetets RUC-råd

Stort tack till alla som deltog!

Nästa RUC-råd planeras genomföras via Zoom den 14 december, mer information kommer inom kort.