ChatGPT
Konferens

RUC-råd 25 april 2023

RUC-råden är en regional mötesplats för skolhuvudmännens utvecklingsledare och Regionalt utvecklingscentrum (RUC). Det genomförs tre RUC-råd per år. Utvecklingsledare (eller motsvarande) bjöds in till RUC-råd den 25 april 2023.

Tema: Digitalisering och digitala lärresurser i skolväsendet

Skolväsendets fortsatta digitala utveckling, enligt förslaget till den nya nationella digitaliseringsstrategin, handlar om två saker. Det första är att rusta elever med en digital kompetens. Det andra är att använda digitala verktyg och läromedel för att öka kvaliteten i undervisningen.

Men hur kan förskollärare och lärare ges förutsättningar att fortsätta att utveckla sin digitala kompetens och hur kan digitaliseringen användas och följas upp i undervisningen? Och hur kan relevant forskning om digitaliseringens möjligheter och utmaningar för att göra medvetna val bidra till att höja undervisningens kvalitet?

Under dagen diskuterades följande innehåll:

Dialog och gruppdiskussioner

  • Digitalisering och digitala verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet hos din skolhuvudman? Möjligheter och utmaningar?
  • Hur diskuteras användandet av AI och chatGPT hos din huvudman? Vi utbyter erfarenheter och idéer om potentiella användningsområden för AI och chatGPT.

Medverkande:
Italo Masiello, professor, Linnéuniversitetet
Jenny Sellberg, undervisningsråd, Skolverket (via länk)
Johan Fagergård, lärare, Fagerslättsskolan Nybro kommun
Johan Leitet, universitetsadjunkt i datavetenskap, Linnéuniversitetet
Marina Wernholm, lektor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Utvecklingsledare bjöd med personer som är berörda av dagens tema.

Stort tack till alla som medverkade!

Information från tidigare RUC-råd

Läs mer om RUC

Dokumentation från RUC-rådet finns nedan och hör av dig till oss på RUC om det är några frågor!
ruc@lnu.se

Digitala verktyg, skolnätverk.