demonstration med plakat med texten "demokrati" i ett hjärta
Seminarium En ifrågasatt demokrati

Arbetet mot korruption i förvaltningen och Statskontorets roll

Lunchseminarium med kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati

Välkommen till Kunskapsmiljö Linné En ifrågasatt demokratis lunchseminarium på Zoom. Ta gärna med dig mat och ät framför skärmen.

Johan Mörck, Statskontoret, ger en bakgrund och inblick i korruptionsbekämpning i Sverige. Därefter är ordet fritt för frågor, diskussion och reflektioner.

Seminariet hålls via denna Zoom-länk.