demonstration med plakat med texten "demokrati" i ett hjärta
Seminarium En ifrågasatt demokrati

Folkbiblioteken och deras betydelse för demokratin

Lunchseminarium med kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati

Välkommen till Kunskapsmiljö Linné En ifrågasatt demokratis lunchseminarium på Zoom. Ta gärna med dig mat och ät framför skärmen.

Joacim Hansson, Hanna Carlsson och Fredrik Hanell vid institutionen för kulturvetenskaper, ger en bakgrund och inblick i folkbibliotekens roll för svensk demokrati. Därefter är ordet fritt för frågor, diskussion och reflektioner.

Seminariet hålls via denna Zoom-länk.