Anna Melin
Seminarium KML Hållbar hälsa

Aspekter omkring mat-, kropps- och träningsideal

Välkommen till en föreläsning i kunskapsmiljön hållbar hälsas lunchseminarieserie där vi presenterar aktuell forskning och utbildning inom området hållbar hälsa.

Föreläsare

Anna Melin, Docent, Institutionen för idrottsvetenskap, Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet

Titel

"Aspekter omkring mat-, kropps- och träningsideal"

De Nordiska kost- och träningsrekommendationerna syftar till att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar i befolkningen som övervikt, diabetes typ 2, hjärt-kärl problematik, vissa cancertyper och benskörhet.

Samtidigt som andelen överviktiga i befolkningen ökar (31% bland personer 16–29), så ökar även kroppsmissnöje, tvångsmässig träning, bantning och rädsla för viktökning - och särskilt bland unga normalviktiga kvinnor.

Föreläsningen handlar om de negativa fysiska och psykiska hälsokonsekvenser som ideal och fokus omkring mat, kropp och träning kan få för unga.

Datum och tid

20 april 2023 kl. 12.15-13.00

Plats

Lammhultsrummet, Hus F, Campus Växjö eller via Zoom: https://lnu-se.zoom.us/j/64120965090?pwd=ODBTUzlJZ0VKVEVINTIvaXpraGRBZz09

Anmälan

Vi bjuder på kaffe/te och fralla när vi ses fysiskt och för att delta i mötet behöver du anmäla dig. Anmäl dig senast tisdag 18 April 2023 via följande länk: https://forms.gle/Z53GEYsaL8AerJk96

Seminariet hålls på svenska

Om Kunskapsmiljö Linné: Hållbar hälsa

God hälsa för alla i vår tid kräver att vi bemöter ett antal utmaningar: befolkningsförändringar, medborgares engagemang, förändrade sjukdomsmönster, traumatiska händelser och organisatorisk samordning. Syftet med kunskapsmiljön Hållbar hälsa är att möta dessa samhällsutmaningar – att främja hälsa och välbefinnande för alla människor i alla åldrar.