porträtt på Kalle Norwald, leende.
Seminarium

Seminarium med sexolog Kalle Norwald

Välkommen till ett seminarium som arrangeras av Centrum för naturvetenskapernas didaktik, detta seminarium vänder sig främst till studenter på lärarutbildningarna och lärarutbildare.

Föreläsare

Kalle Norwald

Datum och tid

Måndag 3 april kl. 10:30 - 14:30 (lunchpaus 11:45-12:45)

Plats

Sal Fullriggaren (Ma135) i hus Magna, Kalmar samt Zoom. Länk till seminariet. 

Titel: Sexualitet, samtycke och relationer - hur och vad? 

Kunskapsområdet ”sex- och samlevnad” har sedan hösten 2022 ersatts av ”sexualitet, samtycke och relationer”. En förändring som många har sett fram emot och samtidigt kommer det med nya utmaningar i skolan. Vad och hur ska detta inkluderas i undervisningen och i elevhälsans arbete? I skrivelserna av läroplanerna finns det särskilt fokus på bland annat förebyggande arbete mot våld nära relationer och psykisk ohälsa men även lustbefrämjande teman såsom lust och samtycke.  

Föreläsningen kommer bland annat att ta upp: 

  • Hur kan skolan arbeta med sexualitet, samtycke och relationer?
  • Vad kan undervisningen göra för att öka folkhälsan?
  • Hur påverkas vi av olika normativa system? Positivt och negativt? 
  • Hur kan en arbeta ämnesintegrativt? 

Om Kalle Norwald

Kalle Norwald är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut och är auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning (NACS) samt legitimerad hälso- & sjukvårdskurator. Han har tidigare i sitt arbetsliv bland annat arbetat inom socialtjänst, med sexualundervisning i grund- och gymnasieskola och som kurator på sjukhus. Han har föreläst under hela sin tid som socionom men även dessförinnan, vilket gör att han har över tusen undervisningstimmar bakom sig som samtliga är baserade på yrkeserfarenhet och aktuell forskning. Kalle Norwald är även författare till boken ”Undervisa i sexualitet, samtycke och relationer - integrera i alla ämnen”.

Tvärvetenskapligt samarbete

Aktiviteten är en del av Centrum för naturvetenskapernas didaktik som har medlemmar från flera fakulteter och som sysslar med didaktisk forskning och utveckling av undervisning inom de naturvetenskapliga ämnena.