Lärare som pratar med en grupp industridesignstudenter
Seminarium: Forum för pedagogik och yrkeskunnande

Yrke; olika perspektiv på yrkesbegreppet

Forum för pedgogik och yrkeskunnande bjuder in till seminarier under hösten.

Föreläsare

Ylva Ulfsdotter Eriksson, Linnéuniversitetet

Seminariet kan följas på plats eller på zoom. För zoomlänk kontakta:
eva.klope@lnu.se.

Varmt välkomna!

Forum för pedagogik och yrkeskunnande

Forum för pedagogik och yrkeskunnande är en tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsmiljö som samlar forskare, lärare, studenter och praktiker för att utforska och diskutera frågor gällande yrkeskunnande, yrkesdidaktik och yrkesutbildning.

Forumet utgör en arena för de lärosäten som ingår i samarbetet för Lärosäten Syd och syftar till att stärka och utveckla kunskapsbasen för yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning samt spela en central roll i etableringen av kompletta akademiska miljöer för utbildning, livslångt lärande och kompetensförsörjning.

Läs mer om Forum för pedagogik och yrkeskunnande här.