Studenter samtalar
Seminarium i socialt arbete

Socialtjänsten som kunskapande praktik

Slutseminarium inom Forskarutbildningen i socialt arbete

Föreläsare

Petra Höglund, doktorand i socialt arbete

Dialogpartner: Alexander Björk, Stockholms universitet & Anne-Li Säker, SA

Separat info om lokal och Zoom-länk kommer från seminarieansvariga för forskarutbildningen.