skolklass gör experiment som filmas med iPad
Lunchseminarium via Zoom

Digitala verktyg – en del av yngre barns livsvärld och lärande

Välkommen till ett lunchseminarium som arrangeras av kunskapsmiljön Utbildning i förändring (UiF).

Föreläsare

Marina Wernholm och Emelie Patron, universitetslektorer i pedagogik

Information om UiF:s lunchseminarieserie våren 2023

För att möta samhällsutmaningar inom skolans område vill Kunskapsmiljön Utbildning i förändring (UiF) ta ett brett grepp om frågan om skolans kunskapsresultat och relatera den till såväl innehållsliga, kontextuella och strukturella aspekter.
Vi utgör en kreativ flervetenskaplig miljö som tar fram och sprider kunskap om skolan, stödjer forskningssamarbeten mellan våra forskningsmiljöer och utgör en arena för kompetensutveckling för lärare på lärarutbildningen.

UiF stödjer olika typer av forskning och utvecklingsprojekt kopplade till lärarutbildningen. I syfte att sprida kunskapen fortsätter vi under våren 2023 med en serie lunchseminarier i zoom. Seminarieserien riktar sig till alla lärare och forskare som arbetar med lärarutbildning eller frågor relaterade till skolan.