lokaler i EPIC
Slutseminarium

Slutseminarium Smart-IAT 1.5

Slutseminariet för Smart-IAT 1.5-projektet visar resultat från projektets workshops och experiment i samverkan med tillverkande industri, främst SMF, inom temaområdena vibration & ljud, prediktivt underhåll, automation och material.

Agenda        

  1. Introduktion till projektet
  2. Presentation om samverkan i temaområden
  3. Framtida användning av resultaten från projektet och information om fortsättningen

ANMÄLAN: Inkl ev allergier senast 24/5 till magdalena.oskarsson@goepic.se

 

 

Mer om projektet

Projetet Demonstrationsmiljö för smart och innovativ automatisering i tillverkningsindustrin 1.5 (Smart-IAT 1.5) syftar till att möte tillverkande företags behov av att stärka kompetens- och konkurrenskraft. Fortsättningsprojetetet Smart-IAT 1.5 har som mål att vidareutveckla demonstrationsmiljön som byggts upp under tidigare projekt Smart-IAT för workshop och experiment i samverkan med tillverkande industri, främst SMF.

logotyper ERUF och Region Kronoberg
Epic-huset Lägg till i din kalender