Ett inzoomat foto på en öppen bok med suddig text
Nätverksträff med Språkverket

Perspektiv på läsundervisning

I november är det dags för Språkverkets nätverksträff. Temat för denna träff är teoretiska och didaktiska perspektiv på läsundervisning. Efter lunchen ges en introduktion till nätverkets projekt Beprövad Läsundervisning.

Program

09.00 Registrering och fika

09.30 Inledning och information från Skolverket. Zoomsändningen startar.

10.00 Ewa Bergh Nestlog: Ämneslitteracitet – perspektiv på att skapa och tolka texter i klassrummet

11.05 Anna Salomonsson: Litteraturundervisning och ekolitteracitet

12.00 Lunch

13.00 Diskussion i smågrupper om förmiddagens föreläsningar

13.45 Introduktion till projekt: Beprövad läsundervisning 2024

15.00 Avslutning med fika. Zoomsändningen slutar.

Anmälan

Nätverksträffen anordnas av Språkverket: Regionalt nätverk för svenska och ämnesspråk. En inbjudan med anmälningslänk och Zoomlänk skickas ut till nätverkets medlemmar. Vill du veta mer om Språkverket? Besök vår sida för mer information och kontaktuppgifter.