pennor, notisblock
Digital föreläsning

Studera effektivt i högre utbildning

Föreläsningsserien "Så lyckas du med dina studier" hjälper dig att planera, läsa effektivt, utveckla goda skrivstrategier, hantera stress och bli trygg som talare. Alla studenter vid Linnéuniversitetet är välkomna att delta.

Det är viktigt att hitta goda studievanor och en bra rytm i studierna tidigt i utbildningen. Föreläsningen berör bland annat följande frågor: Hur blir du en aktiv åhörare? Vilka lästekniker kan du använda dig av? Vad menas med goda anteckningsstrategier? Hur planerar du din studietid, både på kort och lång sikt? Att arbeta målmedvetet med dessa frågor är en betydelsefull faktor för framgångsrika studier.

Föreläsare: Christina Lindsten

Föreläsningen ges över Zoom som en del av föreläsningsserien "Så lyckas du med dina studier". 

Länk till anmälan