Ett barn som räknar på tavlan
- Heldag
Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar om designforskning i matematikdidaktik

Under de senaste decennierna har ett växande utbud av designorienterade forskningsmetoder vuxit fram under olika namn – som designexperiment, designforskning, designbaserad forskning och pedagogisk designforskning. Utbildningsvetenskaplig designforskning (Educational Design Research) används som generiskt begrepp för att erkänna skillnaderna mellan de olika forskningsmetoderna. Typiskt för utbildningsvetenskaplig designforskning är att den bygger på interventioner och är iterativ; den tar ofta utgångspunkt i komplexa, innovativa uppgifter och genomförs vanligtvis i autentiska klassrum med deras oundvikliga komplexitet.

Mellan den 1-3 november erbjuder forskargruppen i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet tre föreläsningar och en paneldiskussion om utbildningsvetenskaplig designforskning i matematikdidaktik. Föreläsarna är internationellt välkända och kommer att presentera olika perspektiv på utbildningsvetenskaplig designforskning i matematikdidaktik.

Avslutad konferens

Read more about the event in the english page. 

- Heldag Newton, Växjö Per Nilsson Lägg till i din kalender