elever i ett klassrum
Seminarium och workshop

Universitetslärare skapar digitala animationer

Seminariet och workshoppen anordnas av den tvärvetenskapliga forskargruppen Digitala verktyg och digital kompetens i förskolans och skolans undervisning.

På seminariet presenteras en praktiknära studie i svenska, kemi och matematik genomförd i förskoleklass och skolår 2.

Studien är genomförd utifrån det teoretiska perspektivet design för lärande (DfL) där undervisning och lärande betraktas som en form av multimodal design.

På workshoppen får deltagarna prova det digitala verktyg som eleverna i studien har använt.

D0069 i Växjö eller Cu7028 i Kalmar) Lägg till i din kalender